• ............................ Important Alert: View resources for students, families and staff affected by the wildfires in Maui: bit.ly/HIDOE-West-Maui-Resources

Visayan

Gakinahanglan ka ba ug tabang sa imong pinulongan? Amo kang mahatagan ug libre nga maghuhubad. Tawag sa 808-784-6325 aron magpahibalo kung unsa ang imong sinulti-han.

Contact Information

Civil Rights and Compliance Branch

Phone: 808-784-6325

Email:  

Ho‘oha‘aheo

Ho‘oha‘aheo newsletter cover

The Department's primary publication featuring successes across our public schools.

View all Ho‘oha‘aheo Newsletters