Tiếng Việt

Bạn có cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác không ? Chúng tôi se yêu cầu một người thông dịch viên miễn phí cho bạn. Gọi 808-784-6325 nói cho chúng tôi biết bạn dùng ngôn ngữ nào.

Contact Information

Civil Rights and Compliance Branch

Phone: 808-784-6325

Email:  

Ho‘oha‘aheo

Ho‘oha‘aheo newsletter cover

The Department's primary publication featuring successes across our public schools.

View all Ho‘oha‘aheo Newsletters